Завдання МР

“Найдосвідченіший педагог не повинен спинятися на досягнутому,

бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання”

Василь Сухомлинський

Мета методичної роботи: 

  • підвищення науково-теоретичного і культурного рівня педагогічних працівників;
  • удосконалення психолого-педагогічної і професійної підготовки;
  • підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;
  • інформаційне забезпечення педагогів з проблем освіти, педагогіки, психології, інноваційних технологій, ІКТ.

Проблема навчального закладу: “Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті нових осівтніх та виробничих технологій.

Загальну організацію методичної роботи в навчальному закладі здійснює директор.

Методична робота – це систематична, колективна та індивідуальна діяльність інженерно-педагогічного колективу, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загально-культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності.

Професійний педагог – компетентний учень.

В умовах неперервного оновлення  освіти в ПТНЗ важлива роль відводиться організації методичної роботи, яка є «мозковим центром» навчального закладу.

Робота педколективу націлена на виконання Законів України, відповідних нормативно – правових  актів в освітній галузі, реалізації єдиної методичної проблеми. Проблемою, яка координує всю методичну роботу, забезпечує єдність її цілей, завдань і напрямків є: «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті нових освітніх та виробничих технологій».

Дирекція, методист, голови МК забезпечують оперативність та мобільність науково – методичної роботи, її випереджуючий характер і оптимальне поєднання індивідуальних  та колективних форм, практичну спрямованість, науковість. Зміст науково – методичної діяльності  полягає  в системному підході до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що забезпечує діалектичну єдність мети  і завдань, змісту, форм і методів навчання та виховання учнів. Запорукою успіху є конкретна постановка мети і завдань науково – методичної роботи зорієнтованої на кінцеві результати.

Удосконалюється проблематика, зміст і оформлення індивідуальних напрацювань педагогів, їх тематика характеризується актуальністю, органічним поєднанням методичних рекомендацій та опису педагогічного досвіду педпрацівників.