Кадрове забезпечення

              Особистість педагога була і залишається ключової фігурою навчально-виховного процесу. Ефективне функціонування навчального закладу передбачає здійснення кадрової політики шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного педагога, підвищення його кваліфікаційного рівня та професійного самовдосконалення.

            Кадрове забезпечення ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» здійснено у повній відповідності з навчальними планами та штатним розписом. Навчально-виховний процес забезпечують 16 викладачів та 25 майстрів виробничого навчання. Розстановку кадрів здійснено відповідно до фаху та компетенцій педагогів.