Освітні програми

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)  підготовку  (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 1. Професія– 7233 „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”

 2. Кваліфікація –   слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”  3-го розряду  

 3. Кваліфікаційні вимоги

     Повинен знати:

будову сільськогосподарських машин, устаткування, комбайнів і тракторів, які обслуговує;

призначення та взаємодію їх основних вузлів і деталей;

технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання машин і устаткування;

методи виявлення і способи усунення дефектів в роботі машин та окремих агрегатів;

технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів і механізмів після ремонту;

основні властивості матеріалів, які обробляє;

будову універсальних, складних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;

допуски і посадки;

квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

електротехнічні матеріали і правила зрощування, спаювання і ізолювання проводів.

Повинен вміти:

ремонтувати, складати і регулювати вузли та агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторівз заміною окремих частин і деталей;

складати прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни і трактори на колісному ходу і здавати їх в експлуатацію відповідно до технічних умов;

ремонтувати, виконувати технічне обслуговування, налагоджувати і  регулювати прості машини та устаткування тваринницьких ферм і комплексів;

розбирати агрегати електрообладнання і приладів;

виконувати слюсарне оброблення та  підганятивузли та деталі за 11 – 12-м квалітетами  (4-5-м класами точності);

з’єднувати та паяти проводи, виготовляти їх і заміняти пошкоджені ділянки;

брати участь в ремонті складних і особливо складних машин під керівництвом слюсаря вищої  кваліфікації.

4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен :

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

    дотримуватися норм технологічного процесу;

    не допускати браку в роботі;

    знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені  тощо);

    знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1.При продовженні  професійно – технічної освіти.

Базова або повна загальна середня освіта

5.2При підвищенні кваліфікації.

Базова  або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією

слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2-го розряду;стаж роботи за професією не менше 1року.

      5.3. Після закінчення навчання.  

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта,

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією

слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду;без вимог до стажу  роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки та устаткування.  

 1. Специфічні вимоги:

7.1 Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3 Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 1. Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

 1. Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1

 2. Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов’язки. Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконує щозмінне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування  тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовує паливно-мастильні, технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтує, складає і регулює вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей. Готує трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання.

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та  агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та  пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А1. Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. 

Приклади робіт        

 1. Виконувати розмічання, рубання, згинання, різання, обпилювання, свердління, зенкування, розвертання, нарізання різі, клепання, склеювання, паяння, шабрування.
 2. Виконувати операції технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.
 3. Виконувати ремонт тракторів агрегатним методом та нескладний ремонт робочих органів сільськогосподарських машин.
 4. Виконувати дефектування робочих органів техніки.
 5. Керувати гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до 73,5 кВт (100 к.с.).
 6. Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання сільськогосподарських та інших робіт.
 7. Виконувати технологічні операції:

основного і передпосівного обробітку грунту;

посіву та посадки сільськогосподарських культур;

внесення добрив та ядохімікатів, в тому числі промивка під час переходу з одного виду добрив та ядохімікатів на інший;

заготівлі грубих кормів та силосу;

поливу сільськогосподарських культур;

обробітку посівів;

збирання сільськогосподарських культур.

 1. Виконувати транспортні роботи.
 2. Виконувати операції із зберігання сільськогосподарської техніки.

 

 1. 4. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1

4.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

4.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1.

 

 1. Сфера професійного використання випускника

КВЕД ДК 009:2010    01. Сільське господарство.

 1. Специфічні вимоги

6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

6.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993, п. 2.7).

6.3. Медичні обмеження.

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

 1. Професія –( 8322) Водій автотранспортних засобів.

  2.Спеціалізація:

  водіння автотранспортних засобів категорії “С1”.

 2. Освітньок-валіфікаційні вимоги.

       Повинен знати:

       Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «С1» та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

       Повинен уміти:

       Керувати  автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «С1» за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

         Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

– раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

– додержуватись норм технологічного процесу;

– не допускати браку в роботі;

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 

 

 

 

 1. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-

технічної освіти:

5.Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні.

на категорію „С1” – повна загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника.

Автомобільні вантажні перевезення.

 1. Специфічні вимоги.

Вік: після закінчення терміну навчання  більше 17 років,допуск до керування– не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча;

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

 1. Професія – 4211 Контролер-касир

 1. Кваліфікація – контролер-касир2-го розряду

 1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

правила та порядок підготовки контролерів-касирів до роботи;

різноманітність сучасних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), їх будову та  порядок підготовки до роботи;

фіскальні можливості РРО та порядок  виконання основних операцій на РРО згідно діючого в Україні законодавства;

види матеріальної відповідальності та санкції;

правила розрахунку  із  споживачами;

порядок  одержання,  зберігання   та видавання  коштів;

ознаки  платоспроможності  державних  грошових знаків; 

правила  продажу  продовольчих  (непродовольчих) товарів;

правила експлуатації сучасних видів реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА);

порядок отримання різних видів чеків;

облікові операції з готівкою;

заключні операції роботи на РРО;

правила і норми охорони  праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 Повинен уміти:

організовувати робоче місце;

перевіряти  справність  реєстраторів розрахункових операцій (РРО),  електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) та  здійснювати підготовку їх до роботи;

вести розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги,  підраховувати вартість покупки, отримувати чеки різних видів, отримувати готівку, або проводити безготівковий розрахунок, вручати чеки та  здачу;

повертати гроші за невикористаний чек;

проводити ануляцію продажу в межах незакритого чеку;

виконувати заключні операції при роботі на реєстраторах розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратах (ЕККА);

перевіряти кількість, масу, ціну і якість товару, що відпускається споживачу;

слідкувати за чіткістю реквізитів на чековій та контрольній стрічках; усувати  дрібні  неполадки електронного контрольно-касового апарату (РРО (ЕККА));

підраховувати гроші і здавати їх в установленому порядку; 

звіряти суми реалізації з  показаннями касових лічильників;

документально оформляти результати роботи  контролера-касира;

тимчасово зберігати нереалізовані товари та тару та періодично передавати їх старшому зміни.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

 Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися  норм технологічного процесу;

         не допускати помилок у роботі, які можуть призвести до раптової зупинки РРО (ЕККА);

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  «контролер-касир»2 розряду; без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника

Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами (за видами).  Підприємства сфери послуг. Ресторанний та готельний бізнес.

 1. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

 

Освітня кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

 1. Професія – 4211 Контролер-касир

 1. Кваліфікація контролер-касир 3-го розряду

 1. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

правила внутрішнього розпорядку підприємства;

порядок підготовки робочого місця контролера касира до роботи;

порядок підготовки касового апарата до роботи;

правила експлуатації сучасних видів реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;

асортимент товарів;

правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;

порядок програмування товарів на різних моделях реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА);

порядок  роботи в системі єдиного вузла розрахунку;

порядок виконання заключних операцій на реєстраторах розрахункових операцій (РРО);

правила оформленнякниги обліку розрахункових операцій та складання  касової звітності;

технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики;

порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими

кодами; 

правила  і  норми  охорони  праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти:

організувати робоче місце;

повідомляти  адміністрацію  про надходження товарів, які не відповідають  маркуванню;

проводити готівкові  та безготівкові розрахунки із споживачами  в залежності від форми обслуговування;

обслуговувати покупців із застосуванням технічних засобів  штрихового  кодування;

перевіряти   наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на товарах;

проводити ідентифікацію товарів;

надавати  покупцям допомогу  в  пакуванні  товарів;

отримувати денний та фіскальний звітні чеки,  обнулювати оперативну пам’ять реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних-контрольно-касових апаратів (ЕККА);

готувати грошові кошти до здачі в головну касу магазину;

виконувати інкасацію на реєстраторах розрахункових операцій (РРО);

вести книгу обліку розрахункових операцій, складати касову звітність;

брати участь у підготовці товарів до інвентаризації.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати помилок у роботі, які можуть призвести до раптової зупинки РРО (ЕККА);

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені  тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1.При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, кваліфікаційна атестація на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «контролер-касир» 2 розряду; стаж роботи за професією не менше одного року.

5.3. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «контролер-касир» 3 розряду; без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника

Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами (за видами).  Підприємства сфери послуг. Ресторанний та готельний бізнес.

 1. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо – кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7212 Електрогазозварник
2. Кваліфікація — 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен уміти: виконувати ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої
складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей,
чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій і
трубопроводів з вуглецевих сталей першої-четвертої групи зварюваності у всіх
просторових положеннях зварного шва.
Виконувати ручне, кисневе, плазмове, газове прямолінійне, фігурне різання,
різання бензорізальними та газорізальними апаратами на переносних,
стаціонарних і плазморізальних машинах, у різних положеннях складних деталей з
різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою. Виконувати кисневофлюсове різання деталей з високохромистих і хромистонікелевих сталей і чавуну.
Виконувати автоматичне і механізоване зварювання середньої складності та
складних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних за хімічним
складом сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. Виконувати автоматичне
зварювання відповідальних, складних будівельних і технологічних конструкцій,
які працюють в умовах динамічних навантажень.
Виконувати ручне електродугове, повітряне стругання складних і відповідальних
деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів у різних
положеннях. Зварювати конструкції з чавуну.
Наплавляти дефекти складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок
під механічне оброблення та пробний тиск. Виконувати гаряче плавлення
складних і відповідальних конструкцій. Читати креслення складних зварних
металоконструкцій (з наявністю основних місцевих і додаткових проекцій).
Повинен знати: будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури,
плазмотронів, автоматів та напівавтоматів для механізованого зварювання в
середовищі захисних газів і під шаром флюсу, особливості зварювання та
електродугового стругання на змінному і постійному струмі; основні закони
електротехніки у межах роботи, яку виконує; види дефектів у зварних швах і
методи щодо їх запобігання і усунення; основи знань про зварюваність металів;
механічні властивості металів, які зварює; принцип підбирання режиму
зварювання за приладами; марки і типи електродів; основи знань про методи
одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню,
кисню, пропан-бутану, які використовуються під час
газового зварювання; процес газового різання легованої сталі, кольорових металів
і сплавів.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в системі
професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — “Електрогазозварник” 3 розряду:
– за умови продовження превиної професійної підготовки (освіти) в професійнотехнічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу
роботи;
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією
“Електрогазозварник” 3 розряду не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника:
Виробництво машин та устаткування.
7. Специфічні вимоги:
1. Вік – по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
2. Стать – жіноча, чоловіча.
3. Медичні обмеження.