Перелік професій, за якими здійснюється підготовка