Планування та облік

Створюємо дидактичні матеріали власними руками

Використання нових освітніх технологій є необхідною ланкою роботи творчого викладача у процесі підвищення якості сучасного уроку. На уроках бухгалтерського обліку застосування  дидактичного матеріалу є засобом формування ключових, предметних компетенцій. Це дозволяє сформувати в  учнів дослідницькі вміння і навички, сприяє розвитку їхніх життєтворчих компетенцій.

 Адже важливо, щоб на уроці здобувачі освіти не лише слухали викладача чи майстра виробничого навчання, а й співпрацювали з ними, висловлювали свої думки, ділилися інформацією. Оволодіння та активне засвоєння нових знань допомагають здобувачам освіти створювати  власні дидактичні матеріали, зокрема хмари слів. Використання хмар слів у навчанні пов’язані з тим, що в хмару можна записати тему уроку, хмара виступає в ролі опорного конспекту, складаємо розповідь, використовуючи якомога більше слів із хмари.

Також цікавими та корисними є кроссенси – візуальні асоціативні ланцюжки, які складаються
з 9 зображень, кожен з яких пов’язаний з попереднім і наступним зображенням, що в результаті з різних сторін, розкриває певне поняття, явище або факт.

За допомогою даних дидактичних матеріалів проводжу опитування з теми
(на початковому етапі, на етапі закріплення та контролю) та з’ясовую наскільки добре учні її засвоїли, а отже, проаналізувати й власну роботу.

“Освіта це наш пропуск в майбутнє”

“Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів” – така методична проблема в педагогічного колективу Центру.

Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання пройшли при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області у 2020-2021 навчальному році такі педагоги:

 • Кіс Ольга Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи;
  • Майстри виробничого навчання:
 • Молодецька Інна Володимирівна;
 • Курас Франц Дем’янович;
 • Макогон Олександр Петрович;
 • Савіцький Руслан Анатолійович;
 • Миськов Ярослав Вікторович.

Засідання методичної комісії загальноосвітніх дисциплін

Відповідно до плану роботи у лютому місяці відбулося засідання методичної комісії загальноосвітніх дисциплін. З питаннями засідання ознайомила всіх присутніх голова методичної комісії Дуднік Ж.А. Доповідачі ділилися досвідом роботи із запропонованих тем. Засідання пройшло в атмосфері творчої праці і взаєморозуміння.

Робота методичної комісії

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників по професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; Контролер-касир» працює над такою проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності педагога, як умова всебічного розвитку та формування компетентностей учнів».

 Щомісяця проводяться засідання методичної комісії де розглядаються такі  питання:

 • Змішане навчання як інноваційна форма організації навчального процесу.
 • Інновація як засіб удосконалення професійної майстерності педагогів та майстрів виробничого навчання.
 • Інноваційні педагогічні технології індивідуального підходу до процесу формування компетентностей майбутніх робітників.
 • Дистанційне навчання та застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантину.
 • Використання соціальних сервісів, месенджерів для комунікації із здобувачами освіти.
 • Сервіси (платформи) для проведення онлайн-трансляцій із учнями ПТНЗ по професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».
 • Впровадження хмарних технологій на уроках виробничого навчання з професії «Контролер-касир»…

Між засіданнями  членами методичної комісії вивчають інструктивно – методичні документи, розглядають новинки фахової, навчальної та методичної літератури. Майстри виробничого навчання та викладачі працюють над поповненням  комплексно – методичного забезпечення своїх предметів та професії вцілому.

Робота методичної комісії спрямована і направлена на покращення стану навчально-виробничого процесу, удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів професійного навчання, підвищення рівня професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, творчої самореалізації особистості.

Майстер-клас “Сучасний урок”

В рамках атестації відбувся майстер-клас з педагогічними працівниками “Сучасний урок”, який підготувала і провела викладач природничих наук Дуднік Ж.А. Педагоги із задоволенням виконували запропоновані творчі завдання. Мастер-клас пройшов у дружній атмосфері та співпраці.

Семінар-практикум “Основи сценічної майстерності засобами літературного та театрального мистецтва”

Конкурс КМЗ з предметів та рофесій “Педагогічні ідеї та знахідки

Педагогічні працівники Центру прийняли участь в обласній виставці комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки “Педагогічні ідеї та знахідки”, яка проводилася з метою поширення кращого педагогічного досвіду, виявлення творчого потенціалу педагогів та підвищення рівня навчально-методичного забезпечення професійної підготовки, активного використанняв навчальному процесіінформаційних технологій. Педагогами розроблено навчально-методичну літературу, яку схвалено і частину визначено дипломами, а саме:

 • Гузієва Ж.Б. – викладач професійно-теоретичної підготовки. Навчальний посібник з організації виробництва і обслуговування – диплом ІІ ступеня
 • Грель М.В. – викладач професійно-теоретичної підготовки. Методична розробка з предмета “Будова та експлуатація автомобіля” Тема: “Газорозподільний механізм” – диплом ІІІ ступеня
 • Воробйова О.А. – Викладач професійно-теоретичної підготовки. Навчально-методичний комплект на уроках бухгалтерського обліку. Тема: “Уроки бухгалтерського обліку в сучасних технологіях: теорія та практика” – диплом ІІІ ступеня
 • Керницька Л.В. викладач професійно-теоретичної підготовки. Навчальний посібник “Контрольно-касове обладнання” – диплом ІІІ ступеня
 • Ковбасюк Т.М. – майстер виробничого навчання з професії “Кухар”. Тема: “Приготування страв з м’яса яловичини смаженимип пропорційними шматками”
 • Романов М.П. – викладач професійно-теоретичної підготовки. Навчально-методичний комплект з модуля ТрА1-1 “Виконання сільськогосподарських робіт та інших механізованих робіт на колісних та гусеничних тракторах, сільськогосподарських машинах, що агрегуються з тракторами”
 • Федорович І.С. – майстер виробничого навчання. Блог.

Готуємось до атестації

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10 №930, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 14.12.2010 за №1235/18550 (зі змінами) в Центрі створено атестаційну комісію, затверджено списки педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2020-2021 навчальному році. До них належать:

 • ДУДНІК ЖАННА АНАТОЛІЇВНА –

викладач природничих наук;

 • ГРЕЛЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

викладач професійно-теоретичної підготовки;

 • БАЧИНСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СІЛЬВЕСТРОВИЧ викладач предмета «Захист України»;
 • МОЛОДЕЦЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

майстер виробничого навчання;

 • АНДРУСІВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

майстер виробничого навчання.

Метою атестації є підвищення рівня професійної компетентності педагогів, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету навчального закладу.

План методичної роботи ДНЗ “Деражнянський центр професійної освіти”

Методичний паспорт закладу професійної (професійно-технічної освіти)

Атестація педагогічних працівників

slide_1Метою атестації педагогічних працівників є стимулювання цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності , росту їх професійної  майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету. За результатами підсумкового засідання атестаційної комісії ліцею, яке відбулося 29 березня 2017 року майстрам виробничого навчання Залевському О.А. і Ничу І.М. встановлений 11 тарифний розряд.

 
 
Ефективна педрада – запорука успіху

Ефективна педрада – запорука успіху

Педагогічний колектив ліцею в постійному пошуку інноваційних форм та методів виховання учнівської молоді. Питання «Роль виховної роботи  у формуванні духовно – моральних, громадських та патріотичних рис особистості учня» винесено на засідання педагогічної ради.

Інформувала заступник директора  з виховної роботи Кіс – Муляр О.О.. В обговорені прийняли участь: вихователь Мельник Т.В., соціальний педагог Трусілова В.В., класний керівник Ковальчук Н.В., бібліотекар Ясінська А.В.. Турбота про учнів відслідковувалась при розгляді питання «Про охорону праці,  забезпечення безпеки життєдіяльності учнів».  Старший майстер Дащенко В.В, висвітлив всі проблеми з даного питання, доповнювали його директор Черкаський М.В, інженер з охорони праці  Шевчук В.Ю., майстри виробничого навчання  Нич І.М, Залевський О.А..

         Методист Л.І. Жураківська розкрила стан підготовки до атестації педагогічних працівників. Вона підкреслила, що лише освічені, ерудовані,  професіонали своєї справи можуть забезпечити освітянські вимоги сьогодення.

Професійно досконалюємось…

Приємною подією для педагогічного колективу стало зміцнення матеріальної бази педагогічного кабінету, що дало можливість систематизувати : нормативно-правову базу, творчі доробки педагогів, атестаційні матеріали, матеріали відкритих уроків, позаурочних заходів та презентацій до них, портфоліо, творчі роботи випускників.

Приміщення дозволяє провести в ньому засідання методичних комісій, творчих груп.

Одним з головних завдань педагогічного колективу є формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів.

27 лютого 2017 року питанню педагогічної майстерності приділили увагу творчо працюючі педагоги.

Педагогічна майстерність – це характеристика високого рівня педагогічної діяльності, критеріями якої є: гуманність, науковість,  педагогічна доцільність, демократичність, результативність, творчість. Педагогічна майстерність ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі, педагогічному досвіді.

Необхідними умовами  педагогічної майстерності  є гуманістична позиція педагогічних працівників та професійно значущі особистісні риси та якості.

Елементами педагогічної майстерності є: гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка.

Професійну майстерність можна розглядати у двох аспектах: функціональному та змістовному. Це доволі складний і тривалий процес, та кропітка робота над собою дає змогу педагогу виробити власний стиль педагогічної діяльності, як ознаку творчого рівня педагогічної майстерності.

На сьогодні є  необхідність у зміні позиції учнів і педагогів у спілкуванні, затвердження не рольового, а особистісного спілкування, сприяння діалогу як основної форми навчального спілкування, включення спеціально сконструйованих ситуацій вибору й забезпечення успіху, сприяння розвитку самоаналізу, самооцінки.

Такі системні перетворення вимагають високого рівня професійної майстерності педагога. Створення – науково – методичного забезпечення, виявлення кращого педагогічного досвіду, створення сприятливих умов для якісно нової науково – методичної діяльності педагогічного колективу, реалізацію і оподаткування науково – методичної системи, спрямування професійного зростання і розвитку педагога.

Педагогічна майстерність сучасного педагога полягає в постійному  розвитку особистості педагога – професіонала.

Рух до формування педагога – професіонала стратегічно зумовлений часом і розвитком суспільства.

Засідання педагогічної ради

Січень 2017.  Ось і завершився І семестр 2016-2017 навчального року. Про результативність роботи говорили на засіданні педагогічної ради. Всі учні ліцею атестовані. Із них 13 відмінників навчання, що становить 4,3% від загальної кількості учнів. 59 учнів – хорошити, навчальні досягнення їх з усіх предметів не нижче 7 балів, а це 19,5%. 18 учнів мають одну-дві оцінки нижче 7 балів, або 5,9%.

Навчальні плани і програми виконані в повному об’ємі. В навчальний процес втілювали нові освітні, виробничі, інформаційно – комунікаційні технології. Дбали про зміцнення навчально – матеріальної бази предметів та професій.

Підсумувавши зроблене, визначено основні завдання на ІІ семестр навчального року. Особливу увагу приділено фізично – оздоровчій роботі з учнями, роботі педагогічного колективу з професійної орієнтації абітурієнтів на наступний навчальний рік та іншим питанням.

Засідання педагогічної ради

29 листопада 2016 року в ДПТНЗ “Деражнянський професійний аграрний ліцей” відбулося засідання педагогічної ради. На порядокденний виносилися наступні питання: 

 1. Про рівень викладання та якість знань учнів з предметів професійно-теоретичної та практичної підготовки учнів, що навчаються за професією “Електрогазозварник” (Заступтик директора з НВР – Саковський І. А. Виступаючі: Романов М.П., Грель М.В., Щесняк Б.Й., Дащенко В.В).
 2. Вплив класного керівника, майстра виробничого навчання на виховання підлітка  (Заступник директора з виховної роботи Кіс-Муляр О.О. Виступаючі: Іванченко О.О., Керницька Л.В., Грель М.В., Мриївський В.Й.).img_3741
 3. Про вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників (Методист ліцею – Жураківська Є.І.).

По всіх питаннях прийнято рішення.

Засідання педагогічної ради

18 жовтня 2016 року відбулося засідання педагогічної ради. Педагоги ділились досвідом творчого викладання інновацій професійно-теоретичної підготовки та його вплив на результати та досягнення компетентностей учнів (Романов М.П., Грель М. В., Гузієва Ж. Б., Воробйова О. А., Керницька Л. В.). А викладачі Петренко М. В., Кирилюк Г. Г., Іванченко О.О. підняли питання “Особистісний розвиток учня через взаємодію ліцею та сім’ї”.

Особливо активним був педагогічний колектив при обговоренні проекту Закону України “Про професійну освіту”.    

План засідань педагогічної ради

І засідання – серпень

 1. Аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік та завдання на 2016-2017 навчальний рік.

                                                (Директор)

 1. Про нові навчальні плани та програми із загальноосвітніх дисциплін.

                                               (Заступник директора з НВР)

 1. Затвердження навантаження педагогічним працівникам та плану роботи ліцею на 2016-2017 навчальний рік.

                                               (Заступник директора з НВР)

                                                        (Методист)

 1. Про організацію гарячого харчування учнів, що користуються статусом дитини – сироти та дітей позбавлених батьківської опіки.

                                                (Соціальний педагог)

 1. Вибори секретаря педради.

                                                (Директор)

ІІ засідання – жовтень

 1. Творче викладання інновацій професійно – теоретичної підготовки, його вплив на результати та досягнення компетентностей учнів.

                                           (Заступник директора з НВР)

 1. Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію ліцею та сім’ї.

                                           (Заступник директора з ВР)

 1. Про результативність навчальних досягнень вступників за результатами свідоцтв про базову загальну середню освіту.

                                            (Методист)

 1. Про атестацію педагогічних працівників.

                                            (Методист)

ІІІ засідання – листопад

 1. Про рівень викладання та якість знань учнів з предметів професійно – теоретичної та практичної підготовки учнів, що навчаються за професією «Електрогазозварник».

                                             (Заступник директора з НВР)

 1. Вплив класного керівника, майстра виробничого навчання на виховання підлітка.

                                              (Заступник директора з ВР)

ІV засідання – січень

 1. Підсумки моніторингу якості навчальних досягнень учнів за І семестр 2016-2017 навчального року.

                                         (Заступник директора з НВР)

 1. Стан фізично – оздоровчої роботи з учнями та завдання педколективу для її покращення.

                                               (Заступник директора з ВР)

 1. Завдання педагогічного колективу з професійної орієнтації абітурієнтів на наступний навчальний рік.

                                                 (Директор)

V засідання – березень

 1. Роль виховної роботи у формуванні духовно – моральних, громадських та патріотичних рис особистості учня.

                                            (Заступник директора з ВР)

 1. Про охорону праці, забезпечення безпеки життєдіяльності учнів.

                                            (Старший майстер)

 1. Про атестацію педагогічних працівників.

                                             (Методист)

VІ засідання – травень

 1. Стан та результативність національно – патріотичного виховання на уроках і після.

                                                (Заступник директора з ВР)

 1. Про виконання навчальних планів і програм учнями випускних груп та проведення ДПА.

                                               (Заступник директора з НВР)

 1. Вивчення стану викладання історії України (анкетування, відвідування уроків, позаурочних заходів).

                                               (Методист)

VІІ засідання – червень

 1. Про результативність роботи органів учнівського самоврядування.

                                                (Заступник директора з ВР)

 1. Про видачу дипломів особливого зразка.

                                                (Заступник директора з НВР)

 1. Підсумки методичної роботи педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік.

                                                 (Методист)

 1. Організація вступної компанії та профорієнтаційної роботи.

                                                 (Директор)

Голова педради                                          М.В. Черкаський

Атестація педагогічних працівників

18010255З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів працівників, розвитку творчої ініціативи проводиться робота щодо атестації педагогічних працівників. У 2016-2017 навчальному році атестуватимуться майстри виробничого навчання:

 – Залевський Олександр Антонович

 – Нич Ігор Миколайович

План методичної роботи

Методична робота

І. Організаційно – методичне забезпечення програм розвитку ліцею

1. Створити методичні комісії. Спланувати їх роботу. Приділити увагу питанням:

 • інноваційні технології в навчально-виробничому процесі;
 • формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті нових освітніх та виробничих технологій;
 • розвиток професійної компетентності педагога;
 • використання інформаційно – комунікативних технологій на уроках: проблеми і перспективи;
 • медіа-освіта в навчально – виховному процесі;
 • поєднання  професійної та загальноосвітньої підготовки.
вересень – жовтень голови методкомісій
2 Провести засідання методичних комісій з питання «Удосконалення роботи  педагогів в контексті дослідження методичної проблеми «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті нових освітніх та виробничих технологій». вересень дирекція,

голови МК

3 Діагностичне вивчення рівня компетентності молодих педагогічних працівників. вересень методист,

голови МК

4 На основі діагностування педпрацівників внести корективи в діагностичні карти. жовтень методист
5 Розробити графік  засідань методичних комісій. до 03.09 методист
6 Спланувати роботу інструктивно – методичних нарад та семінарів з актуальних проблем психології, дидактики . до 15.10. методист

8 Провести засідання педагогічної ради. протягом навч. року директор,

методист

8 1. Аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік та завдання на 2016-2017 навчальний рік .

 1. Про нові навчальні плани та програми із загальноосвітніх дисциплін.

3.             Затвердження навантаження педагогічним працівникам та плану роботи ліцею на 2016-2017 навчальний рік.                                             

4.             Про організацію гарячого харчування учнів, що користуються статусом дитини – сироти та дітей позбавлених батьківської опіки.

5.             Вибори секретаря педради. 

серпень Директор

Заступник з НВР,

Заступник з НВР Методист

Заступник з ВР

Директор

1.       Творче викладання інновацій професійно – теоретичної підготовки, його вплив на результати та досягнення компетентностей учнів

2.       2.  Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію ліцею та сім’ї.

3.       3. Про результативність навчальних досягнень вступників за результатами свідоцтв про базову загальну середню освіту.

4.        4. Про атестацію педагогічних працівників.

жовтень Заступник директора з НВР Заступник директора з ВР

Методист

Методист

1.       1. Про рівень викладання та якість знань учнів з предметів професійно – теоретичної та практичної підготовки учнів що навчаються за професією :                                                  « Електрогазозварник».

2.       2. Вплив класного керівника, майстра виробничого навчання на виховання підлітка.

листопад Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

1.       1.Підсумки моніторингу якості навчальних досягнень учнів за і семестр 2016-2017 навчального року.

2.       2. Стан фізично – оздоровчої роботи з учнями та завдання педколективу для її покращення.

3.       3. Завдання педагогічного колективу з професійної орієнтації абітурієнтів на наступний навчальний рік.

січень Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Директор

1.            Роль виховної роботи у формуванні духовно – моральних, громадських та патріотичних рис особистості учня.

2.            Про охорону праці, забезпечення безпеки життєдіяльності учнів.

3.            Про атестацію педагогічних працівників.

березень Заступник директора з ВР

Старший майстер

Методист

1.       1. Стан та результативність національно – патріотичного виховання на уроках і після.

2.       2. Про виконання навчальних планів і програм учнями випускних груп та проведення ДПА.

3.       3. Вивчення стану викладання історії України (анкетування, відвідування уроків, позаурочних заходів).

травень Заступник директора з ВР,

Заступник директора з НВР

Методист

1.       1.Про результативність роботи органів учнівського самоврядування.

2.       2.Про видачу дипломів особливого зразка.

3.       3.Підсумки методичної роботи педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік.

4.       4.Організація вступної компанії та профорієнційної роботи.                                    

червень Заступник директора                з ВР

Заступник директора                з НВР

Методист

Директор

9 Організувати роботу методичних комісій:

–          методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва; водій автотранспортних засобів категорій «С», «С1».

–          методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій: контролер – касир; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

–          методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій: кухар; кондитер.

–          методична комісія класних керівників, вихователів.

серпень голови МК :

Романов М.П.

Керницька Л.В.

Гузієва Ж.Б.

Дуднік Ж.А.

10 Спланувати роботу творчих груп з питань:

– «Формування базових професійних компетенцій» ;

– «Особливості роботи педагога з обдарованими та здібними учнями

ніхто не знає сили своїх здібностей, доки їх не випробує» .Дж.Локк

жовтень Саковський І.А.

Кіс – Муляр О.О.

11 Провести  психолого – педагогічний семінар – тренінг  на тему: «Стилі та моделі педагогічного спілкування». лютий Трусілова В.В.
12 Проаналізувати та поширити досвід роботи педагогів , що атестуються. протягом  року методист,

атестаційна комісія

13 Провести круглі столи:

–          «Творчі здібності і методи їх розвитку»;

–          «Розвиток здібностей і обдарованості на різних вікових етапах».

лютий

березень

Трусілова В.В.

методист

Жураківська Є.І.

14 Провести майстер – клас:

–                     «Використання мультимедійної установки в навчальній та виховній діяльності»;

–          «Створення  і презентація відеокліпу».

жовтень

грудень

Керницька Л.В.

Яцькова І.С.

15 Провести конференцію:

– «Творче використання інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виробничій діяльності учня»

січень Саковський І.А.
16 Провести семінар:

– «Конфлікти та їх урегулювання»

листопад Кіс – Муляр О.О.
17 Провести психолого – педагогічний лекторій:

–          «Профілактика агресивності та жорстокості серед неповнолітніх та молоді»;

–          «Основи здорового способу життя»

грудень

листопад

Кондратюк Д.А. – ст. оперуповноваже

ний кримінальної міліції у справах дітей

Сакович О.О. – мед.сестра

18 Провести педагогічні читання на тему: «Ефективність уроку – стимул до успіху педагогічного працівника і учня». лютий бібліотекар
19 Провести в ліцеї та прийняти участь в обласній виставці КМЗ „Педагогічної ідеї та знахідки ”  із предметів професійно – теоретичної підготовки. грудень методист, 

голови МК

20 Провести тижні:

–  природничо – математичних наук;
– суспільно – гуманітарних дисциплін.

січень

лютий

заступники директора, методист,

голова МК

21 Провести дні професій:

–          тракторист – машиніст с/г виробництва; автомобіля;

–          обліковець;

–          контролер – касир;

–          кухар;

–          кондитер;

–          електрогазозварник

березень заступник

директора з НВР, старший майстер,

викладачі

22 Провести предметні олімпіади з :

–          української мови та літератури;

березень – квітень

Кирилюк Г.Г.
–          математики; Іванченко О.О.,

Жураківська Л.І.

–          історії України; Кондратюк М.О.
–          хімії; Дуднік Ж.А.
–          фізики; Іванченко О.О.,
–          правознавства; Петренко М.В..,

Саковський І.А.

–          іноземної мови Ковальчук Н.В.
–          бухгалтерського обліку; Воробйова О.А.
–          охорони праці Дащенко В.В.
23 –          тракторів;   Романов М.П., Грель М.В.
24 Вивчити рівень наукової та методичної підготовки молодих педагогів.

Організувати наставництво.

вересень-жовтень заступник директора, методист
ІІ. Реалізація нових підходів у визначені змісту професійної освіти
1 Оновлення змісту професійної освіти відповідно до потреб ринку праці регіону. постійно дирекція
2 Підвищення професійної компетентності педагогів, як змістової складової в загальній структурі професіоналізму. протягом навч.року дирекція
3 Реалізація соціальної функції виховання та розвиток особистості в умовах школи життєтворчості:

– реалізація ідей розвитку , творчості, співпраці, відкритості.

постійно голова МК

Дуднік Ж.А.,

 класні керівники

4 Провести оперативну, методичну нараду з теми: «Мета, зміст, основні напрями науково – методичної роботи в ліцеї з реалізації науково – методичної проблеми». вересень методист
5 Розробити заходи спрямовані на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога і на забезпечення творчого потенціалу ліцею. листопад заступники директора, методист
6 Формування компетентностей випускника:

–          навчально – пізнавальної;

–          комунікативної;

–          інформаційної ;

–          загальнокультурної.

протягом року педколектив
7 Створити власні інформаційні сайти, блоги, портфоліо. протягом
навч. року
Яцькова І.С.

педколектив,

8 Розвивати практику проведення відкритих уроків науково – практичних конференцій, педагогічних читань. протягом року методист, голови МК
9 Корекція плануючої документації. вересень заст.директора з НВР,

викладачі, завідуючі кабінетами

10 Спланувати роботу творчої групи  з питання:

–           «Сутність та особливості інтерактивного навчання».

до 1.10 заст.. директора, методист,

голови МК

11 Провести психолого – педагогічний лекторій з тем:

–          «Профілактика агресивності та жорстокості серед неповнолітніх та молоді»;

  –  «Тривожність та неврози у дітей».

грудень

квітень

Кондратюк Д.А. – ст.оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей, медичний працівник
12 Систематизувати методичні розробки, матеріали предметних тижнів, матеріали нестандартних та відкритих уроків, виховних заходів, педчитань, матеріали кращого педагогічного досвіду педпрацівників ліцею. протягом навч.року голови МК
13 Педагогічні читання на тему: «ефективність уроку – стимул до успіху педагогічного працівника і учня» лютий методист, бібліотекар
14 Вивчення досвіду роботи педагогів, що атестуються. протягом навч.року дирекція,

методист

15 Забезпечити умови для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку учнів. протягом навч.року голови МК
ІІІ. Інформаційне забезпечення
1 Консультації викладачів з пошуку інформації та використання ресурсів Інтернету. Веб-журналів «Інноваційний досвід у ПТО», «Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах», «Бібліотека  професійно – технічного навчального закладу». згідно графіка викладачі
2 Провести семінар на тему: «Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу». листопад заступник директора з НВР, ст. майстер
3 Провести круглий стіл: «Вплив глобальної мережі Internet на навчальний процес» травень ст..майстер, голова МК майстрів в/н
4 Забезпечити педколектив  періодичними виданнями: „Освіта”,”Освіта України”, „Рідна школа”, „Професійна освіта”,  «Майбуття», «Професійно – технічна освіта», „Все для вчителя”, „Директор школи”, „Завуч”, „Позакласний час”, „Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”, «Педагогічна газета», «Виховна робота», «Безпека життєдіяльності». вересень методист,

бібліотекар

5 Створити картотеки методичної літератури:

–          з питань національно – патріотичного виховання;

–           інформаційно – комунікативних технологій;

–          іноваційно  освітньо – виховного середовища;

–          з питань професійної освіти;

–          нових освітніх технологій;

–          газетно-журнальних статей.

протягом року бібліотекар

6 Ознайомлення педпрацівників з основними завданнями, документами, законодавчими актами з вдосконалення навчально – виховного процесу. протягом навч. року дирекція
7 З метою втілення освітніх інновацій, інформаційних технологій в навчальний процес забезпечити якісну матеріально – технічну та інформаційно – комунікаційну базу. грудень директор
8 Забезпечити використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій з метою творчого зростання педагогів і розвитку здібностей учнів. протягом навч.року голови МК

9 Створення власних навчальних підручників, посібників, методичних розробок і рекомендацій та втілення їх в навчальний процес. протягом навч.року голови МК

10 Домогтися відповідності інформаційного забезпечення таким вимогам, як:

 • цілісність, вірогідність, гнучкість, стандартизація, захист від несанкціонованого доступу.
протягом навч.року голова інформаційного центру
11 Інформувати педагогічних працівників про нові надходження літератури. протягом

року

бібліотекар
12 Популяризувати новинки методичної літератури шляхом організації виставок. 1 раз в квартал бібліотекар
13 Створення електронної бази комплексно – методичного забезпечення професій. постійно голови МК
14 Створити психологічний комфорт для всіх учасників навчально – виховного процесу. листопад соціальна служба
15 Провести семінар – тренінг з теми «Використання ІКТ як засобу підвищення якості навчально – виховного процесу» червень голова інформаційної служби

Керницька Л.В., Яцькова І.С.

16     Виробничо- технічна орієнтація майбутніх робітників. постійно керівники навчальних груп
17 Приймати участь в обласних науково-теоретичних конференціях, семінарах, вебінарах. згідно графіка викладачі
18 Провести відкриті уроки, методична мета яких: «Втілення у навчальний процес інформаційно – комунікаційних  технологій». лютий викладачі, які атестуються

ІV. Підвищення  професійної  компетентності   педагогічних працівників

1 Провести кількісний та якісний аналіз педагогічних працівників. вересень дирекція
2 Забезпечити проходження курсової підготовки педагогічних працівників відповідно до перспективного плану роботи. згідно графіка директор
3 Підвищення фахового рівня педагогічних працівників засобами самоосвітньої роботи за індивідуальними планами. протягом навч. року голови МК
4 Сприяти підвищенню рівня володіння педагогами інформаційно – комунікативними технологіями. постійно дирекція
5 – Провести круглий стіл : «Ініціатива та творчість молодих». квітень методист,

голови МК,

бібліотекар

6 Всім учасникам навчально – виховного процесу дотримуватись єдиного орфографічного режиму. протягом року директор
7 Участь у масових заходах  організованих НМЦ ПТО ПК:

– Секційні засідання;

– Навчальні семінари;

– Вебінари;

– Проблемні семінари;

 – Семінари – практикуми;

 – Цільові курси

протягом

навч. року

методист,

педколектив

8 Виставка матеріалів КМЗ із предметів професійно – теоретичної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки». грудень методист, викладачі
9 Налагодити роботу консультпункту з питань:

–          оформлення навчально – плануючої документації;

–          ведення журналів теоретичного та виробничого навчання;

–          розробка нових та удосконалення діючих нормативно – методичних матеріалів, що регламентують організацію навчального процесу;

–          вироблення оптимальних форм і методів роботи: семінарське заняття;

–          дискусії;

–          власні  посібники, підручники, методичні розробки, відео уроки;

–          розробка методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів.

протягом навч.року заступники директора, методист
10 Створити консультпункт та налагодити його роботу з питань:

–          організація навчально – виховного процесу;

–           складання календарно – тематичних планів, конспектів уроків;

–          позаурочних заходів;

–          самоаналіз уроку;

–          аналіз відвіданих уроків;

–          розробка методичних рекомендацій, посібників, збірників.

вересень- травень голови МК, заступники директора, методист
11 Вивчення , узагальнення та популяризація на сторінках періодичних видань кращого педагогічного досвіду. протягом року дирекція,

методист,

голови МК

12 Провести батьківські загальноліцейні збори  з теми: «Шляхи взаємодії навчального закладу, батьків і громадськості щодо виховання учнів». вересень дирекція
13 Визначити зміст і форми роботи ліцею для забезпечення професійного зростання інженерно – педагогічних працівників. жовтень дирекція
14 Участь у Всеукраїнських заходах. згідно наказу дирекція
15   Другий етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім..П.Яцика . згідно графіка викладач укр..мови та літ.
16 –            Участь в Міжнароному мовно – літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка. згідно графіка викладач

укр..мови та літ.

17  Розробити графік підготовки до апробації навчально – методичної літератури розробленої педагогами ліцею та забезпечити контроль за його виконанням. листопад методист,

голови МК

18 Провести  методичний день «Творча лабораторія педагога». до 15.03 педагоги, що атестуються
19 Проаналізувати ефективність самоосвітньої роботи педагогів. квітень голови МК
20 Впровадження в навчальний процес нового навчально – програмного забезпечення. протягом навч.року голови МК
V. Експериментально– дослідницька  робота
1

Про критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагогів. листопад голова МК,

 методист

2

Організація методичної роботи з педагогами, які відчувають труднощі в організації навчально – виховного процесу. протягом  навч.року методист, бібліотекар,

практичний психолог

3

Реалізація досліджень з тем:

 • «Формування компетентного учня  – майбутнього кваліфікованого робітника, шляхом виростання ІКТ»;
 • «Робота з обдарованими учнями на уроках англійської мови»
 • «Використання інформаційно – комунікативних технологій на уроках професійно – теоретичної підготовки»;
 • «Розвиток творчих здібностей учнів засобами художньої літератури та театрального мистецтва»;
 • «Використання мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури»;
 • «Створення умов пошуку здоров’язберігаючих інноваційних технологій та введення їх у навчально- виховний процес»;
 • « Вдосконалення форм і методів організації уроків природничого циклу з метою розвитку особистості учнів.»;
 • «Створення, на основі компетентнісного підходу до навчання, необхідних умов для всебічного розвитку учнів»;
 • «Упровадження інноваційних, виробничих технологій з метою підвищення професійної майстерності учнів»
протягом  навч.року

Грель М.В.

Ковальчук Н.В..

Мириївський В.Й.

Кирилюк Г.Г.

Кіс  – Муляр О.О.

Богуцька В.П.

Дуднік Ж.А.

Гузієва Ж.Б.

Молодецька І.В.

4 Циклограма пошуково-дослідної роботи:

1.       Обрання теми майбутнього дослідження

2.       Визначення матеріалу і напряму дослідження

3.       Конкретизація теми

4.       Визначення мети та завдань дослідження

протягом

навч.року

педагогічний колектив
1.       Організація пошуків потрібної літератури

2.       Робота з літературою та документальними джерелами.

3.       Складання плану роботи

4.       Обґрунтування актуальності теми

5.       Складання плану експериментальної частини

жовтень педагоги
1.           Створення картотеки літератури

2.           Обробка здобутих відомостей

3.           Опис процесу вирішення завдань, постановка експериментів, накопичення та опрацювання отриманих даних

листопад голови МК
1.                   Оформлення використаних джерел

2.                   Оформлення робочого варіанта основної частини

грудень голови МК
1.                Завершення роботи над дослідженням

2.                Підготовка та оформлення варіанта практичної частини

3.            Підготовка до друку теоретичної частини

 1. Формулювання висновків
січень голови МК
 1. Оформлення основної частини в друкованому вигляді
 2. Написання вступу
 3. Оформлення роботи в друкованому вигляді
лютий методист
 1. Оформлення додатків до роботи
березень методист,

молоді педагоги

1.Підготовка до презентації та захисту

2. Конференція

квітень методист,
5 Провести діагностику професійної готовності педагогічного колективу до роботи в дослідно – експериментальному режимі. жовтень голови  МК
6 З метою активізації роботи з обдарованими учнями реалізувати дослідницько – експериментальну та інноваційну діяльність. жовтень -травень голови МК
7 Організаційно-методичне забезпечення експериментально-дослідницької роботи. постійно викладачі
8 Всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, реалізація їхніх творчих запитів. протягом року методист, голови МК

9 Забезпечити всі категорії науково – дослідницької роботи необхідною інструктивно – методичною літературою. протягом навч. року дирекція , бібліотекар
10 Розпочати дослідну роботу з теми: «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті нових освітніх та виробничих технологій» протягом  року педагогічний колектив
11 Навчально – дослідницька діяльність – прогресивна форма навчання, шлях до виховання компетентного фахівця. лютий заступник директора з НВР
12 Застосування інтернету  ІКТ і проектних технологій з метою розвитку дослідницьких умінь учнів. протягом навч.року голови МК
13 Про підсумки проведення предметних тижнів та олімпіад жовтень методист
14 Мала педрада «Творча діяльність педагога в педагогічному процесі» травень методист
15 Про систему роботи педагогів з використання нових освітніх технологій у навчально -виховному процесі. постійно члени педколективу
16 Оформити анотовані  списки літератури:

–          з питань організації науково – дослідницької роботи;

–          робота з обдарованими учнями.

листопад бібліотекар
17 Підготувати презентацію «Система підготовки педагогів до інноваційної діяльності» лютий заст.. директора, методист,

 голови МК

VІ. Атестаційна робота
1 Розробити заходи з чергової атестації педагогічних працівників та підвищення їхньої відповідальності за стан і результати навчально – виховної роботи. вересень заступники директора , методист
2 Забезпечити вивчення педагогічними працівниками Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011року № 473). до 09.10 методист
3 Видати накази:

–          про створення атестаційної комісії;

вересень дирекція
4 –          про атестацію педагогів 09.10 методист
5 –          про підсумки атестації березень методист
6 Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються, скласти графіки проведення атестації та ознайомити з ними педагогічних працівників. до 09.10 методист
7 Розробити  заходи , щодо підготовки та проведення атестації листопад методист

8 Організувати вивчення роботи (навчально – плануюча документація, стан та якість проведення уроків, позаурочних заходів, стан та якість матеріалів КМЗ, робота кабінетів та гуртків, рівень навчальних досягнень учнів) педагогічних працівників, які атестуються. до 22.03 атестаційна комісія
9 Оформлення методичних візиток та характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період. до 04.03 педагоги, що атестуються, методист
10 Оформити атестаційні листи. березень методист
11  Підготувати необхідні матеріали для засідання атестаційної  комісії ліцею. березень педагоги, що атестуються
12 Провести атестацію педагогічних працівників у навчальному закладі 29.03 голова атестаційної комісії
13 Підготувати необхідні матеріали для подання на розгляд обласної атестаційної комісії. до 08.04 методист
14 Забезпечити проходження курсової підготовки та стажування педпрацівників. згідно графіка дирекція
15 Участь  педагогічних працівників в роботі педрад, методичних комісій, проблемних та навчальних семінарах, вебінарах, нарадах при директорові. протягом року дирекція
17 Участь педагогів в роботі творчих груп. протягом року методист
18 Домогтись виконання педагогічними працівниками  власних планів підготовки до атестації. протягом навч. року педагоги, що атестуються
19 Розробка авторських навчальних планів і програм, матеріалів КМЗ. протягом року голови МК
20 Своєчасно підготувати та подати атестаційні матеріали на розгляд комісії ІІІ рівня. згідно гріфка методист
21 Забезпечити  участь ліцею  в засіданні ІІІ рівня. 22.04.16 р. дирекція
VІІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
1 Огляд – конкурс матеріалів комплексного методичного забезпечення предметів  професійно – практичної підготовки. до 20.12 викладачі
2 Організувати роботу педагогічних працівників над індивідуальною методичною темою (методичні розробки, відкриті та експериментальні уроки, позаурочні заходи). за окремим планом методист,

голови МК

3 Творчий звіт педагогів, що атестуються. до 20.03 методист
4 Забезпечити проходження курсової підготовки та стажування педагогічних працівників. протягом навч. року директор
5 Налагодити дієву роботу методичних комісій проблемних семінарів, інструктивно – методичних нарад, нарад при директорові. з жовтня методист,

голови методкомісій

6 Круглий стіл : «Самоосвіта як основа успішності людини». квітень заступник директора, методист
7 Естафета обміну досвідом: «Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нових освітніх технологій». травень голови методкомісій
8 Тренінг: «Упевненість у собі, як показник компетентності педагога». січень психолог
9 Провести педагогічний консиліум: «Мультимедіа та сучасний урок: точки перетину інтересів». березень голови МК, класні керівники, психолог
10 Забезпечити вивчення нових  педагогічних і виробничих технологій передового досвіду навчання і виховання, проаналізувати результативність цієї роботи. постійно,

червень

методист,

заступник директора з НВР

Методичний паспорт ПТНЗ

Назва ПТНЗ (адреса) – ДПТНЗ «Деражнянський професійний аграрний ліцей» (32200, Хмельницька область, м. Деражня, вул.. Миру 177 а)

 1. Рік створення ПТНЗ – 1974 рік
 2. Професії, з яких здійснюється підготовка (виділити нововведені із зазначенням року введення) –
ПТНЗ Код професії Назва професії Розряди Термін навчання згідно навчального плану Програма навчання (СПТУ, ПТУ, ТУ)
ДПТНЗ «Деражнянський професійний аграрний ліцей» 7233

8331

8322

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; тракторист – машиніст с/г виробництва;

водій автотранспортних засобів категорії «С1»

ІІ – ІІІ;

категорія «А1», «А2»;

«С1»

3 роки СПТУ
4211

4121

Контролер – касир; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних ІІ – ІІІ

3 роки СПТУ
5122

7412

Кухар;

кондитер

ІІІ – IV

ІІІ

3 роки СПТУ
7212

8322

Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів категорії «С» ІІ – IV

«С»

1,5 роки ТУ

 1. ПІБ директора
  – Черкаський Микола Васильович   
 • фах – фінанси і кредит
 • стаж (+ на посаді) – 40 років (6 років)
 • результати атестації – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
 • рік підвищення кваліфікації – 2014 рік
 1. ПІБ методиста – Жураківська Єлизавета Іванівна
 • фах математика
 • стаж (+ на посаді) – 49 років (18 років)
 • результати атестації – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

          –    рік підвищення кваліфікації  – 2013 рік

 1. Наявність та робота веб – сайту навчального закладу
Адреса веб – сайту http://dpal.esy.es.
З якого часу функціонує 2010 рік
Структура (напрями роботи, які висвітлюються на сайті) –                     Основні відомості про навчальний заклад

–                     Правила прийому

–                     Виховна робота

–                     Методична робота

–                     Бібліотека

–                     Фото та відео архів

Види контингенту (текст, фото, відео). Відео: кількість та назва сюжетів Текст, фото та відео матеріали
Зворотній зв’язок (форуми, особисті сайти, блоги педагогів)  Сертифіковані блоги педагогів : Керницька Л.В.; Дуднік Ж.А.; Кирилюк Г.Г.
Відповідальні за наповнюваність та функціонування сайту Яцькова Іванна Сергіївна

 1. Методичний кабінет

Наявність методичного кабінету (суміщений чи окремий, забезпеченість кабінету відповідно до вимог (70%). Підключення до мережі Інтернет.  – так Створення електронних баз даних за напрямами методичної роботи (вказати наявність БД).

 1. Кількісно – якісний склад педпрацівників, підвищення кваліфікації, стажування
Категорія працівників Вього, осіб Наявність вищої кваліфікаційної категорії (найвищого тарифного розряду), осіб % – від загальної кількості % – від загальної кількості Наявність педзвання, осіб % – від загальної кількості Підвищення кваліфікації Стажування
Заплановано (к-ть осіб) Фактично пройшли Заплановано (к-ть осіб) Фактично пройшли
Викладачі ПО 8 3 37,5% 2 25%    
Викладачі з/о дисциплін 9 6 66,6% 4 44,4% 3 2    
Майстри в/н 19 2 10,5% 2 10,5% 4 4 2  

 1. Зведена діагностична карта
  додати до методичного паспорту (додаток 1)

 6ca104bb8cd05e5ff5393b9f1f33cc72-0 6ca104bb8cd05e5ff5393b9f1f33cc72-1

 1. Робота методичних комісій (за навчальний рік)
Назва методкомісії Керівник Проблема м/к (рік обрання проблеми) Участь роботодавців у роботі м/к (вид  участі) Результати роботи над проблемою
Викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Тракторист – машиніст» Романов Микола Петрович Розвиток творчих здібностей учнів на основі втілення в навчальний процес нових освітніх та виробничих технологій (2014 рік)

Погодження навчальних планів і програм Методичні розробки членів МК
Викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Контролер – касир; обліковець» Керницька Людмила Володимирівна Впровадження нових форм і методів навчання з метою підвищення професійної майстерності учнів (2014 рік) Круглі столи, виробнича практика Методичні рекомендації
Викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Кухар; кондитер» Гузієва Жанна Броніславівна Втілення в навчальний процес нових освітніх технологій з метою формування активного творчого мислення та компетентностей учнів (2015 рік) Погодження навчальних планів і програм Методичні розробки
Викладачів загальноосвітніх дисциплін Кирилюк Галина Григорівна Цілеспрямоване формування особистості учнів через компетентнісний підхід до навчально –виховного процесу і структури особистості (2015 рік)   Методичні рекомендації, поради
Класних керівників Дуднік Жанна Анатоліївна Розвиток мовної культуру учнів, сприяння формуванню особистості, її духовно – ціннісних орієнтацій,  культурно – пізнавальних інтересів, естетичного смаку на основі впровадження інтерактивних методів навчання і виховання. (2014 рік)   Методичні розробки

 1. Педагогічні технології, за якими працює ПТНЗ
№ з/п Назва

педагогічної

технології

ПІП педагога (ів), який (які)впроваджує (- ють) технологію Предмет (и) Професії Результати роботи
1 Втілення інформаційно – комунікаційних технологій в навчальний процес Черкаський М.В.,

Воробйова О.А.,

Керницька Л.В.

Галузева економіка;

Бухгалтерський облік;

Контролер – касир Виступ на педраді

Методична розробка

Відкритий урок

2 Інформатизація ПТНЗ та доступ до освітніх інформаційних ресурсів Гузієва Ж.Б

Романов М.П.

Грель М.В.

Іванченко О.О.

Технологія приготування їжі

Трактори

Автомобілі

 Математика

Кухар; кондитер

 Тракторист  – машиніст сільськогосподарського виробництва

Водій автотранспортних засобів категорій С1, С

Виступ на методичній комісії

Відкритий урок

Відкритий урок

Вебінар

3 Втілення методу проектів в  навчальний процес Жураківська Л.І.

Кіс – Муляр О.О.

Кирилюк Г.Г.

Математика

 Зарубіжна література

Українська література

  Виступ на МК

Відкритий урок

Відкритий урок

4 Використання електронних ресурсів бібліотечно – інформаційному обслуговувані користувачів бібліотеки за допомогою інтернету  Ясінська А.В.     Виступ на педраді

 

 1. Новітні виробничі технології, які застосовуються в навчально – виробничому процесі
№ з/п Професії Назва, суть технології Місце впровадження (майстерня, виробнича дільниця, навчальне господарство, виробництво) ПІБ педагога (ів) який (які)впроваджує (- ють) Перелік сучасних матеріалів, обладнання, інструментів, техніки, що використо – вуються Результати роботи
1 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування Оптимізація уроків виробничого навчання в навчальних майстернях Слюсарна майстерня Залевський О.А. Електроний штангенциркуль Topex 31C628, кутовашліфмашинка Зенит ЗУШ 230/2200,акумуляторна дриль(шуруповерт)ТиТан ПДША 11, перфоратор Зенит ЗП – 950, набір інструменту ТорТИL GCAI 150R Відкритий урок
2 Тракторист – машиніст сільськогоспо – дарського виробництва Модульне навчання Майстерня, навчальне господарство Савіцький Р.А.

Макогон О.П.

Мириївський В.Й

Електроно –  програмне забезпечення з виробничого навчання Виступ на обласному семінарі, відкриті уроки
3 Контролер – касир Ігрові технології на уроках виробничого навчання

Лабораторія Керницька Л.В. Мультимедійні засоби Лабораторний практикум з виробничого навчання
4 Кухар; кондитер Інновації в процесі підготовки кухарів

Лабораторія кухарів Молодецька І.В.

Степчук Г.В.

Мультимедійне та кухонне обладнання Майстер – клас
5 Бухгалтерський облік Втілення ІКТ на уроках виробничого навчання Кабінет лабораторія Воробйова О.А. Мультимедійні засоби, сучасні програми обліку та нарахування заробітної плати Термінологічний словник для учнів з визначенням основних понять з бухгалтерського обліку

 

 1. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду
№ з/п ПІБ педагога Тема Етап вивчення досвіду Хто вивчає (узагальнив) Анотація досвіду Результат
1 Воробйова О.А. Використання інноваційних технологій на уроках бухгалтерського обліку VI Дирекція Цілеспрямоване використання потенціалу учнів, як для самореалізації у професійному  й особистісному плані так і в інтересах суспільства, втілення інновацій в процесі навчання формування вміння здобувати, аналізувати інформацію отриману з різних джерел  сприяти набуттю професійних компетентностей Публікації в ЗМІ , стаття УДК 001.895-371.32.657
2 Керницька Л.В. Використання ігрових технологій на уроках виробничого навчання VI Директор, методист Втілення у навчальний процес проекту ігрові методи навчання сприяє активізації пізнавальної та розумової діяльності учнів, ігрові технології впроваджуються через використання театралізованих, ділових, рольових, інтелектуальних  та дидактичних ігор. Самостійна діяльність учнів в поєднанні з навчальними завданнями є основним засобом засвоєння знань учні створюють проблемну ситуацію шукають шляхи її розв’язання Лабораторний практикум з виробничого навчання
3 Кирилюк Г.Г. Виховання творчої особистості засобами художньої літератури та театрального мистецтва VI Методична комісія Збірник позаурочних заходів української словесності «Від слова до діла» дає можливість застосувати різні форми та методи позаурочної роботи запропоновані форми підвищують ефективність навчального процесу, оптимізують його, гарантують досягнення запланованих результатів навчання на стислий термін Обласний семінар – практикум для керівників літературних та театральних гуртків на тему : «Основи сценічної культури»
4 Дудник Ж.А. Вдосконалення форм та методів самостійної роботи на уроках природничих дисциплін VI Заступники директора, методист Самостійна робота на уроках біології дає можливість викладачу застосувати на своїх уроках різні форми та методи самостійної роботи. Посібник пропонує конспекти уроків з біології у яких висвітлено завчання самостійної роботи що забезпечують систематичність та послідовність застосування в процесі навчання. Запропоновані завдання забезпечують взаємозв’язок  різних видів самостійної діяльності Виступ на обласній секції, педагогічній раді
5 Романов М.П. Втілення інформаційно – комунікаційних технологій в процесі навчання V Дирекція Втілення в навчальний процес ІКТ сприяє дотримання принципів доступності, послідовності, науковості, звя’зку навчального матеріалу з життям в результаті високий рівень знань учнів Відкриті уроки, презентації, участь у Першій обласній науково – практичній Інтернет конференції «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку України»
6 Жураківська Л.І. Інформаційно – комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення та результативність VI Дирекція Щоб педагоги краще розуміли свою роль в навчальному середовищі вони повинні розуміти процес внесення зміни, а саме: впровадження ІКТ в навчальний процес. Це передбачає підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки педагогічних працівників систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань, удосконалення досвіду самостійної творчої роботи подальший розвиток навичок самоосвіти Науково – практичний семінар

 

 1. Внутрішні конкурси фахової майстерності
№ з/п Назва (професія) Дата проведення ПІБ учнів, які зайняли призові місця ПІБ викладача, майстра в/н, які підготували учня до конкурсу
1 Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва 14.04.2015 року Дубілей В.В

Колесник В.С.

Савіцький Р.А.

Мириївський В.Й.

2 Контролер – касир 17.03.2015 року Баландюк А.О.

Косенкова Т.В.

Керницька Л.В.
3 Кухар; кондитер 12.05.2015 року Громова Д.Д.

Сторожук О.В.

Гузієва Ж.Б.

Степчук Г.В.

Дмітрієва Т.П.

 

15.Атестація робочих місць (кабінетів, лабораторій, майстерень)

Наявність Положення про атестацію робочих місць Наказ про проведення атестації Наказ підсумковий (дата, номер) додається до методичного паспорту (додаток №2)
Так №5 від 06.11.2014 року №6 /1від 13.01.2015 року

 1. Виступи педагогів на обласних, всеукраїнських, міжнародних методичних заходах (семінари, вебінари, конференції тощо)
№ з/п Назва заходу Дата ПІБ учасника (посада) Тема виступу
1. Обласний конкурс інноваційних технологій   СаковськийІ.А.

Вирощування сої, як попередника зернових культур та економічно перспективної культури у виробничій діяльності навчального закладу
2. Обласний вебінар 10.06.2016 рік Романов М.П. Впровадження інноваційних технологій на уроках тракторів
3. Обласний семінар – практикум для керівників літературних та театральних гуртків на тему : «Основи сценічної культури» 30.03.2015 року Кирилюк Г.Г. Виховання творчої особистості засобами художньої літератури та театрального мистецтва
4. Обласний вебінар 27.10.2016 року Іванченко О.О. Самостійна робота учнів на уроках математики

 

 1. Участь педагогів в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах змагальницького характеру
№ з/п Назва заходу Дата ПІБ учасника (посада) Результативність
1 Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2016», номінація «Модернізація професійної освіти» 19.03.2016 року Черкаський М.В. Золота медаль

 1. Науково – дослідницька робота
№ з/п Вид НДР Тема дослідження, (зміст роботи) Виконавець (автор)

(ПІБ, посада)

Термін виконання Проміжні або кінцеві результати
1 Дисертаційні дослідження
2 Магістерські дослідження
3 Робота творчих груп Підготовка матеріалів до засідання педрад:  підсумки навчально – виховного процесу;

Стан науково – методичного супроводу розвитку професійної компетентності педагогів його вплив на якість навчально – виховного процесу;

Стан та якість підготовки кваліфікованих робітників з професії «електрогазозварник»;

Стан організації та проведення конкурсу фахової майстерності;

Про підсумки атестація педагогічних працівників;

Творче викладання інновацій професійно – теоритичної підготовки, його вплив на результати та досягнення компетентностей учнів;

 Про результативність навчальних досягнень вступників за результатами свідоцтв про базову загальну середню освіту;

Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію ліцею та сім’ї ;

Про атестацію педагогічних працівників

Директор

Методист

Заступник директора з навчально – виробничої роботи

Заступник директора з НВР

Методист

Заступник директора з НВР

Методист

Заступник директора з ВР

Методист

Січень,

Серпень

Січень

Березень

Травень

Травень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Доповідь

Інформація

Інформація аналіз

Інформація

Протокол атестаційної комісії

Методичні рекомендації

Моніторинг НД

Виступ

Інформація

4 Проведення дослідно – експериментальної роботи різних рівнів (всеукраїнського, обласного, внутрішньоучилищного)

Дослідження з теми: формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті нових освітніх та виробничих технологій:

–                     Модель компетентного випускника

–                     Методи розвитку життєвої компетентності учнів

–                     Моніторингове дослідження рівня сформованості життєвої компетентності особистості

–                     Компетентнісний підхід як умова розвитку і саморозвитку учнів засвоєння ними соціального досвіду

–                      Стан науково – методичного супроводу розвитку професійної компетентності педагогів його вплив на якість навчально – виховного процесу;

Методист, творча група

Методист, творча група

Методист, творча група

Голова МК

Методист

Листопад

Лютий

Травень

Квітень

Березень

Засідання, зібрання матеріалів

Дискусія

Засідання педради

5 Розробка й апробація навчально – програмної документації, проектів державних стандартів професійно – технічної освіти, експериментальних навчальних програм, курсів тощо Акредитація професії «водій автотранспортних засобів категорії С1 , С» Заступник директора з НВР Серпень, вересень Сертифікат

 

 1. Участь учнів ПТНЗ в роботі Малої академії наук
№ з/п ПІБ учня Професія, курс Тема роботи ПІБ наукового керівника Результат

 

 1. Участь учнів ПТНЗ в масових заходах
№ з/п Рік Назва заходу ПІБ учня Курс ПІБ викладача, майстра Результативність
Перемоги в обласних конкурсах фахової майстерності, олімпіадах, конкурсах
1 2016 Конкурс творчих робіт:

–                     Поезія модернізму 19-20 ст. . Поетичний талант А.Ахматової, її зв’язок з Поділлям;

–                     Вплив навколишнього середовища на емоційний стан учнів

–                     Харчові добавки, хімія харчування

–                     Залізниця на Деражнянщині  – історична сторінка Подільського краю;

–                     Альтернативні джерела енергії;

–                     Актуальність англійської мови в моїй професії

Ткачук Ірина

Кузьміна Олександра

Баландюк Анастасія

Ковальський Вадим

Ткачук Ірина

Бондар Марина

Ільченко Вадим

ІІІ

І

ІІ

ІІ

 ІІІ

ІІІ

І

Кіс – Муляр О.О.

Дуднік Ж.А.

Дуднік Ж.А.

Петренко М.В.

Іванченко О.О.

Ковальчук Н.В. 

Наказ №306 – од від 14.06.2016 року

Участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах
1 2016 Другий етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика;

Міжнародний мовно – літературний конкурс ім.. Т. Шевченка

Савчук Оксана

Савчук Оксана

ІІІ

ІІІ

Кирилюк Г.Г.

Кирилюк Г.Г.

Наказ № 10 – од від 12.01.2016 року

ІІ місце

 Наказ № 9 – од від 12.01.2016 року

ІІ місце

Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах

 

 1. Інформаційно – видавнича діяльність

Інформація про створення педагогами навчального закладу педагогічних програмних засобів навчання, посібників, підручників, методичних розробок, написання наукових статей та їх публікацію

Вид доробку № з/п ПІП автора (авторів) Назва творчого  доробку  Результат (де і як використано)
Збірник

Методичний посібник

  Кирилюк Г.Г.

Дуднік Ж.А.

Дуднік Ж.А.

Збірник позаурочних заходів з української словесності «Від слова до діла»

Збірник методичних розробок позаурочних заходів «Екологічне виховання»

–                   Методичний посібник «Самостійна робота на уроках біології»

 

Рекомендовано науково – методичною радою до використання

Витяг з протоколу № 3 від 21.03.2016 року

Інші види Друкований засіб масової інформації (газета, журнал) Статті (наукові, публіцистичні) Методичні розробки Збірники Підручники Посібники Програмні засоби навчання
  газета «Вісник Деражнянщини» Ст.. Вчора – срібло, сьогодні – золото  Оптимізація уроків виробничого навчання в навчальних майстернях ;

Не традиційні методи проведення уроків виробничого навчання;

Організація та методика проведення виробничої практики з професії – кухар;

Проблемні ситуації на уроках виробничого навчання, як шлях підвищення компетентно ком та професіоналі про майбутнього робітника

Збірник позаурочних заходів з української словесності «Від слова до діла»

Збірник методичних розробок позаурочних заходів «Екологічне виховання»

  Методичний посібник «Самостійна робота на уроках біології»

Організація самостійної роботи на уроках математики

 
  газета Вісник Деражнянщини Ст.. «Плюсів» у ліцеї багато    
  Газета» Вісник Деражнянщини» Ст.. Випуск кваліфікованих робітників    
  газета «Вісник Деражнянщини» Ст..Здоровий спосіб життя – один із  пріоритетів роботи    
  газета «Моя громада» Ст..Театралізована гра,  як навчання та розвага    
  газета «Моя громада» О, хімія! Найкраща із наук, ти ворогом і другом можеш бути    
  газета «Моя громада» Екологія природи – екологія душі    

 1. Співпраця з вищими навчальними закладами І – IУ рівнів акредитації
Назва ВНЗ Подільський державний аграрно – технічний університет
Перелік професій, включених у співпрацю Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва
Форми співпраці Розробка наскрізних робочих навчальних планів; підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників; угода на предмет впровадження навчання у ВНЗ учнів ПТНЗ; інформаційно – консультаційні послуги.
Дата укладання договору про співпрацю 01.09.2012 року
Проведення спільних масових заходів навчального характеру  
Проведення спільних наукових досліджень з підготовки високо кваліфікаційних фахівців Семінар  – практикум

 

Назва ВНЗ Хмельницький кооперативний торговельно – економічний інститут
Перелік професій, включених у співпрацю Контролер – касир, обліковець
Форми співпраці Розробка наскрізних робочих навчальних планів; підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників; угода на предмет впровадження навчання у ВНЗ учнів ПТНЗ; інформаційно – консультаційні послуги.
Дата укладання договору про співпрацю 29.01.2013 року
Проведення спільних масових заходів навчального характеру Відкритий урок
Проведення спільних наукових досліджень з підготовки високо кваліфікаційних фахівців  
Назва ВНЗ Шепетівський коледж Подільського державного аграрно – технічного університету
Перелік професій, включених у співпрацю Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Форми співпраці Розробка наскрізних робочих навчальних планів; підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників; угода на предмет впровадження навчання у ВНЗ учнів ПТНЗ; інформаційно – консультаційні послуги.
Дата укладання договору про співпрацю 22.04.2013 року
Проведення спільних масових заходів навчального характеру Ярмарка професій
Проведення спільних наукових досліджень з підготовки високо кваліфікаційних фахівців  
Назва ВНЗ Барський коледж транспорту та будівництва національного транспортного університету
Перелік професій, включених у співпрацю Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортного засобів категорії С1, С
Форми співпраці Розробка наскрізних робочих навчальних планів; підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників; угода на предмет впровадження навчання у ВНЗ учнів ПТНЗ; інформаційно – консультаційні послуги.
Дата укладання договору про співпрацю 15.10.2014 року
Проведення спільних масових заходів навчального характеру Відкритий урок, екскурсія
Проведення спільних наукових досліджень з підготовки високо кваліфікаційних фахівців  

 1. Співпраця з ПТНЗ І – го атестаційного рівня (загальноосвітніми навчальними закладами)
Назва загальноосвітнього навчального закладу Школи Деражнянського району
Професії, за якими  здійснюється співпраця Кухар, кондитер, контролер – касир, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

 1. Співробітництво з навчальними закладами інших країн, участь у міжнародних проектах, програмах
Назва навчального закладу, фірми , підприємства
Назва теми проекту, програми
Перелік професій, з яких налагоджена співпраця
Короткий зміст програми, поекту, предмет угоди про співпрацю
Термін дії проекту, програми угоди
Фінансове та матеріальне забезпечення програмами, проекту, угоди
Короткий зміст про хід виконання програми, проекту, угоди

Директор ліцею                                              М.В. Черкаський

Методист                                                         Л.І. Жураківська