Cтруктура учнівського самоврядування

ac78e146e0eb52adcf5dd188353f6f30-1

Рада учнівського самоврядування – простір для самореалізації особистості, центр осмислення і експериментування

Діяльність органу учнівського самоврядування Деражнянського ПАЛ спрямована на створення дієвої, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання учня як громадянина України, особистості моральної, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовою до відповідальності за них.

У виховній роботі ліцею утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості. Домінантою у розвитку учнівського самоврядування є формування в учнів патріотизму.

Важливою особливістю виховання особистості в сучасних умовах має бути захист молодої особи від життєвих негараздів, конфліктів, самотності, а також створення умов для вільного розвитку її духовних і фізичних потреб.

Одним із завдань виховання є соціальна адаптація майбутніх громадян держави, тобто поступове включення дитини в систему суспільних і творчих відносин. Основна мета, яка стоїть перед педагогічним колективом ліцею – відновити кращі традиції українського народу, його національну гідність та самосвідомість, високу мораль, працелюбність, виховати патріота-громадянина України через органи учнівського самоврядування.

З цією метою велика увага приділяється діяльності Ради учнівського самоврядування ліцею. Учнівська молодь зайнята різноманітними видами громадської діяльності та позаурочної роботи за інтересами, більшість з них виділяються свідомою дисципліною, високою громадською активністю.

Уже третій рік поспіль головою учнівського самоврядування Деражнянського ПАЛ обирається Анастасія Муравська. До органів самоврядування входять найавторитетніші лідери загальноліцейного  учнівського колективу, бо члени учнівського самоврядування мають бути взірцем для інших у ставленні до своїх учнівських обов’язків.