Вчіться та навчайте дітей правильно спілкуватись

 

  1. Щоб навчитися правильно говорити, тре­ба навчитися читати і слухати.
  2. Читаючи, зосереджено заглиблюйтеся в зміст написаного: намагайтеся побачити, по­чути, зрозуміти й запам’ятати художні особли­вості мови, мовні звороти.
  3. Збагаченню словникового запасу допомо­же спеціальна робота: заведіть словник для за­пису нових слів, тренуйтеся в їх вимові та вико­ристанні, добирайте до них антоніми та сино­німи, вивчайте слова, що використовуються в переносному значенні,
  4. Намагайся не лише запам’ятати мову ора­тора, а й прийоми її побудови.
  5. Стежте за тим, щоб у розповіді не було слів-паразитів, не використовуйте непотрібних повторів — це збіднює мову.
  6. Стежте за побудовою речень, не вживайте складних конструкцій
  7. Щодня читайте вголос по 15—20 хв., усві­домте зміст тексту, поміркуйте, де зробити па­узу, поставити наголос, якого емоційного відтінку надати мові.

%d1%81%d0%bf%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *