Нетрадиційна педагогічна рада

Педагог потребує постійного удосконалення власної  фахової майстерності, збагачення методів та прийомів, які застосовує на уроці новими, творчими, нетрадиційними, іноді власно створеними, якісними та дієвими.

Осучаснення освіти потребує нового підходу до організації методичної роботи яка є найважливішою ланкою системи безперервного навчання членів педагогічного колективу і спрямована на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогів. Саме для досягнення цієї мети методист Цетру Ліда Іваанівна Жураківська вправно використовує та застосовує сучасні методи колективної співпраці. 

Колектив  Центру в цьому черговий раз переконався  під час нетрадиційної педради «Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися». Нетрадиційна педагогічна рада – це форма організації методичної роботи, яка дає можливість активізувати  творчу ініціативу педагога, забезпечити високий рівень засвоєння теоретичних знань і професійних вмінь, навчає професійної діяльності шляхом її моделювання, близького до реальних умовз обов’язковим динамічним розвитком ситуації. Учасниками були голови методичних комісій, які доводили, що в колективі існують не однозначні погляди на визначену проблему, а тому є необхідність у вироблені єдиних підходів до їх розв’язання.

Методист підводячи підсумок наголосила: Наше життя стрімко змінюється, а разом з ним і вимоги до освіти, нормативні документи. Велика роль  належить творчому педагогу, який одержимий своєю діяльністю, який не знає, а ні початку, а ні кінця свого робочого дня, який буквально захоплений своїм пошуком і запалює ним учнів, породжує у власному досвіді нові ідеї, знаходить оригінальні педагогічні ходи і негайно перевіряє їх на практиці навчання і виховання.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *