Відкритий урок на тему: "Підготовка машинно - тракторного агрегату до основного обробітку землі"

Урок виробничого навчання у закладах професійної освіти є основною формою організації освітньої діяльності, оскільки відображає цілісний процес навчання в органічному поєднанні з іншими традиційними формами організації навчальної роботи. Урок навчально – виховного процесу, ефективність кожного уроку як його структурної складової багато в чому залежить від майстра виробничого навчання. Його кваліфікації та педагогічної готовності до роботи з учнями. Саме під його керівництвом учні набувають професійні знання, вміння і навички, беруть участь у створенні, вчаться творчому підходу до трудової діяльності, готують себе до самостійної праці. Тому на сучасному етапі зросте роль майстрів виробничого навчання.
14 березня 2024 року майстер виробничого навчання Анатолій ГУДЗЬ провів відкритий урок на тему: “Підготовка машинно – тракторного агрегату до основного обробітку землі”.
Метою проведення відкритого уроку є: закріпити отримані знання учнями на теоретичних уроках, сформувати практичні навики, навчити готувати машинно – тракторний агрегат для основного і передпосівного обробітку грунту до роботи в полі, прививати любов до землі, професії.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *